POCZTA                      USOS                      APD                       E-LEARNING                      WFCH                      UKSW                     
UKSW

Katedry

Katedra Metodologii Badań Psychologicznych
Kierownik: prof. dr hab. Elżbieta Aranowska

Katedra Psychologii Klinicznej
P. O. Kierownika: dr n. med. Cezary Żechowski

Katedra Psychologii Małżeństwa i Rodziny
Kierownik: dr hab. Maria Ryś, prof. UKSW

Katedra Psychologii Ogólnej
Kierownik: dr hab. Marek Nieznański, prof. UKSW

Katedra Psychologii Osobowości
Kierownik: dr hab. Henryk Gasiul, prof. UKSW

Katedra Psychologii Pracy i Stresu
Kierownik: prof. dr hab. Jan Terelak

Katedra Psychologii Rehabilitacji i Rewalidacji
Kierownik: ks. dr hab. Jan Bielecki, prof. UKSW

Katedra Psychologii Religii
Kierownik: ks dr hab. Romuald Jaworski, prof. UKSW

Katedra Psychologii Rozwoju Człowieka
Kierownik: dr hab. Wanda Zagórska, prof. UKSW

Katedra Psychologii Różnic Indywidualnych
Kierownik: ks. dr hab. Waldemar Klinkosz, prof. UKSW

Katedra Psychologii Sądowej i Penitencjarnej
Kierownik: dr hab. Zdzisław Majchrzyk, prof. UKSW

Katedra Psychologii Społecznej
Kierownik: dr hab. Norbert Maliszewski, prof. UKSW

Personalitas
Interdyscyplinarne Centrum Badań nad Rozwojem i Osobowością
Kierownik: dr hab. Jan Cieciuch, prof. UKSW

Zakład Psychologii Międzykulturowej
Kierownik: dr hab. Magdalena Żemojtel-Piotrowska, prof. UKSW

Zakład Psychoterapii
Kierownik: prof. dr hab. Lidia Grzesiuk

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach