tekstowa wersja strony dla niewidomych
POCZTA        USOS        APD         E-LEARNING        WFCH        UKSW                                                                                                 
UKSW

Katedra Psychologii Społecznej

ul. Wóycickiego 1/3
budynek 14
01-938 Warszawa
pokój 1433
tel. (0-22) 569 96 15


 

Kierownik:
dr hab. Norbert Maliszewski, prof. UKSW
e mail: n.maliszewski@uksw.edu.pl
dyżur: środa 13:00-14:00

Profesor:
dr hab. Elżbieta Stojanowska-Borowiec, prof. UKSW

e mail: e.stojanowska@uksw.edu.pl
dyżur: środa 14:00-15:00, s. letni

Dydaktyka Projekty badawcze | Publikacje

Problematyka badawcza aktualnie podejmowana w Katedrze:

  • Komunikacja społeczna - uwarunkowania jej skuteczności
  • Psychologia międzykulturowa
  • Postawy jawne i utajone
  • Tożsamość społeczna, zmiana uprzedzeń
  • Style i atrakcyjność autoprezentacji kobiet i mężczyzn w różnych sytuacjach życiowych
  • Rzeczywista i pożądana metapercepcja oraz transparentność własnej osoby w  relacjach interpersonalnych
  • Rola Ja oraz osobowości w autoprezentacji oraz metapercepcji
  • Zachowania polityczne
Copyright © 2017 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach