Zapraszamy!

Witamy na stronie Instytutu Psychologii UKSW!

 

Zapraszamy do zapoznania się z krótką prezentacją Instytutu.

Obecnie w Instytucie Psychologii działa 13 Katedr, prowadzących badania naukowe w zakresie psychologii ogólnej oraz takich subdyscyplin jak: metodologia badań psychologicznych, psychologia kliniczna, psychologia osobowości, psychologia zdrowia, psychologia rozwojowa, psychologia wychowawcza, psychologia różnic indywidualnych, psychologia religii, psychologia małżeństwa i rodziny, psychologia rehabilitacji i rewalidacji, psychologia pracy i stresu, psychologia sądowa i penitencjarna oraz psychologia społeczna. Szczegółowe informacje na temat prowadzonych prac badawczych można znaleźć na stronach Katedr.

Instytut zatrudnia 35 pracowników naukowych na pełnym etacie, w tym 14 samodzielnych. W ramach Instytutu prowadzone są jednolite studia magisterskie w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Instytut Psychologii stanowi część Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej, który posiada uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego z zakresu psychologii. W ramach Instytutu Psychologii prowadzone są stacjonarne studia doktoranckie. Instytut wydaje własne czasopismo – "Studia Psychologica".

IP posiada własny budynek (nr 14), dysponuje samodzielnymi laboratoriami komputerowymi, pracownią metod diagnostycznych, biblioteką instytutową oraz laboratorium testów wiedeńskich.

Studenci studiów magisterskich od trzeciego roku studiów mogą wybrać jedną z 6 sekcji specjalistycznych. Należą do nich: sekcja psychologii ogólnej i metodologii badań psychologicznych, sekcja psychologii klinicznej i osobowości, sekcja psychologii rozwojowej, wychowawczej i rodziny, sekcja psychologii pracy i stresu, sekcja psychologii sądowej i penitencjarnej oraz sekcja psychologii zdrowia i niepełnosprawności. 

Przy Instytucie działa Koło Naukowe Studentów Psychologii oraz Sekcja Psychologiczna Interdyscyplinarnego Koła Naukowego Doktorantów UKSW.

Kierunek studiów psychologia posiada Certyfikat Jakości Kształcenia przyznany przez Państwową Komisję Akredytacyjną.

Copyright © 2014 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach