Studia Psychologica

Spotkanie informacyjne ERASMUS+ 2015/2016

Zapraszamy na spotkanie informacyjne dla studentów i doktorantów WFCh zainteresowanych wyjazdami na studia w uczelniach partnerskich w ramach programu ERASMUS+, które odbędzie się 28 stycznia o godz. 9:00 w Instytucie Psychologii w sali 1425.

Czytaj dalej

XXIV Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej - zaproszenie

 

Zapraszamy do udziału w XXIV Ogólnopolskiej Konferencji Psychologii Rozwojowej, która odbędzie się w dniach 1-3 czerwca 2015 roku na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Hasłem konferencji jest "Rozwój autonomii i podmiotowości człowieka  w dobie globalizacji". Wszystkie informacje będziemy zamieszczać na bieżąco na stronie  konferencji: http://okpr2015.pl
Serdecznie zapraszamy do spotkania i wspólnej refleksji nad rozwojem człowieka.

Prof. UKSW dr hab. Wanda Zagórska - Przewodnicząca Komitetu Naukowego 

Prof. UKSW dr hab. Jan Cieciuch - Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

Zajęcia w dniach 28 i 29 stycznia

Przypominamy, że zgodnie z kalendarium akademickim w dniu 28.01. zajęcia odbywają się wg planu poniedziałkowego, a 29.01. wg planu wtorkowego.

Czytaj dalej

Stypendia Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla naszych studentek za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2014/2015

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznała stypendia za wybitne osiągnięcia na rok 2014/2015 studentkom WFCh. Są to p. Katarzyna Anna Włodarska (psychologia) i p. Emilia Zyskowska (psychologia).

Serdecznie gratulujemy!

Czytaj dalej

Możliwość składania wniosków do IV edycji Diamentowego Grantu

Informujemy o możliwości składania wniosków do IV edycji Diamentowego Grantu (termin - 16.02.2015). Informacje znajdują się na stronie ministerialnej:

http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/ogloszenie-iv-edycji-konkursu-w-ramach-programu-diamentowy-grant-2015.html

Czytaj dalej

Styczniowe szkolenia dla naukowców od Thomson Reuters

Firma Thomson Reuters zaprasza wszystkich naukowców na styczniowy cykl bezpłatnych szkoleń internetowych z zakresu wykorzystywania narzędzi i funkcji dostępnych na platformie Web of Science. Szkolenia będą obejmowały trzy sesje tematyczne o długości jednej godziny każda. Szkolenia będą prowadzone w języku polskim na platformie WebEx. Każde szkolenie organizowane jest w dwóch terminach.


Szkolenia będą dotyczyły wskaźnika Impact Factor i czasopisma w bazie Journal Citation Reports, podstaw wyszukiwania i nawigacji w Web of Science oraz tworzenia profilu Researcher ID  i integracji z Web of Science.

Szczegółowy plan szkoleń można znaleźć poniżej. Zgodnie z informacjami organizatorów po zarejestrowaniu się na daną sesję szkoleniową, przesłany zostanie email-zaproszenie, zawierający link do spotkania wraz z instrukcjami.

Wskaźnik Impact Factor i czasopisma w bazie Journal Citation Reports
22 stycznia 2015 r., godz. 13:00 - zarejestruj się
23 stycznia 2015 r., godz. 10:00 - zarejestruj się

Web of Science - podstawy wyszukiwania i nawigacji
21 stycznia 2015 r., godz. 10:00 - zarejestruj się
23 stycznia 2015 r., godz. 13:00 - zarejestruj się

Tworzenie profilu Researcher ID  i integracja z Web of Science
21 stycznia 2015 r., godz. 13:00 - zarejestruj się
22 stycznia 2015 r., godz. 10:00 - zarejestruj się

Jak nie popełnić plagiatu? - praktyczny przewodnik antyplagiatowy

Wszystkich studentów, doktorantów i pracowników zachęcamy do zapoznania się z opracowanym przez dr Natalię Kohtamäki (WPiA UKSW) praktycznym przewodnikiem antyplagiatowym.

 

PRZEWODNIK ANTYPLAGIATOWY

Fundacja Dzieci Niczyje zaprasza do współpracy studentów

Fundacja Dzieci Niczyje jest największą w Polsce organizacją pozarządową,która od ponad 20 lat zajmuje się ochroną prawną i psychologiczną dzieci uczestniczących w procedurach prawnych. W związku z realizacją programu „Opiekun Dziecka – Ofiary Przestępstwa” Fundacja Dzieci Niczyje ogłasza nabór na wolontariuszy, którzy pod nadzorem prawnika, zaangażują się w pracę na rzecz Fundacji.

W tym roku w ramach programu przewidujemy stworzenie 8-osobowego zespołu składającego się ze studentów prawa oraz psychologii, do którego zadań będzie należało m.in .:
•       udzielanie podstawowych informacji prawnych drogą mailową i telefoniczną, na temat ochrony prawnej dziecka ofiary przestępstwa
•       wsparcie psychiczne rodziców/opiekunów dzieci ofiar przestępstwa
•       towarzyszenie klientom Fundacji w trakcie rozpraw sądowych w charakterze osoby wskazanej lub osoby zaufania z ramienia Fundacji (jest ono poprzedzone spotkaniem z klientem i prawnikiem, w czasie którego wolontariusz ma możliwość zapoznania się z informacjami na temat danej sprawy)
•       udzielanie informacji na temat funkcjonowania Przyjaznego Pokoju Przesłuchań Dzieci

Czytaj dalej

Copyright © 2015 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach