Sympozjum Naukowe "Podstawowe Dane Istnienia": 21.10.2014 - zaproszenie

 

 

Sekcja Psychologii Egzystencjalnej Koła Naukowego Studentów Psychologii UKSW zaprasza na Sympozjum Naukowe "Podstawowe Dane Istnienia", które odbędzie się 21.10.2014 (wtorek) w Instytucie Psychologii, w godzinach 9:30-16:30 w sali nr 1454 (ostatnie piętro).

Czytaj dalej

Psychologia niestacjonarna - egzamin magisterski

Egzamin magisterski  studentów psychologii niestacjonarnej odbędzie się 14 listopda 2014 r.

Jak nie popełnić plagiatu? - praktyczny przewodnik antyplagiatowy

Wszystkich studentów, doktorantów i pracowników zachęcamy do zapoznania się z opracowanym przez dr Natalię Kohtamäki (WPiA UKSW) praktycznym przewodnikiem antyplagiatowym.

Fundacja Dzieci Niczyje zaprasza do współpracy studentów

Fundacja Dzieci Niczyje jest największą w Polsce organizacją pozarządową,która od ponad 20 lat zajmuje się ochroną prawną i psychologiczną dzieci uczestniczących w procedurach prawnych. W związku z realizacją programu „Opiekun Dziecka – Ofiary Przestępstwa” Fundacja Dzieci Niczyje ogłasza nabór na wolontariuszy, którzy pod nadzorem prawnika, zaangażują się w pracę na rzecz Fundacji.

W tym roku w ramach programu przewidujemy stworzenie 8-osobowego zespołu składającego się ze studentów prawa oraz psychologii, do którego zadań będzie należało m.in .:
•       udzielanie podstawowych informacji prawnych drogą mailową i telefoniczną, na temat ochrony prawnej dziecka ofiary przestępstwa
•       wsparcie psychiczne rodziców/opiekunów dzieci ofiar przestępstwa
•       towarzyszenie klientom Fundacji w trakcie rozpraw sądowych w charakterze osoby wskazanej lub osoby zaufania z ramienia Fundacji (jest ono poprzedzone spotkaniem z klientem i prawnikiem, w czasie którego wolontariusz ma możliwość zapoznania się z informacjami na temat danej sprawy)
•       udzielanie informacji na temat funkcjonowania Przyjaznego Pokoju Przesłuchań Dzieci

Czytaj dalej

Copyright © 2014 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach