POCZTA                      USOS                      APD                       E-LEARNING                      WFCH                      UKSW                     
UKSW

Studia magisterskie stacjonarne

Od 1992 roku w Instytucie Psychologii prowadzone są jednolite, pięcioletnie studia magisterskie na kierunku „Psychologia”. Kierunek posiada Certyfikat Jakości Kształcenia przyznany przez Państwową Komisję Akredytacyjną, a w 2016 otrzymał certyfikat "Studia z Przyszłością" przyznane przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego oraz certyfikat specjalny "Lider Jakości Kształcenia".

Kliknij, aby dowiedzieć się więcej!

Program studiów z informacją o punktach ECTS

Więcej informacji dla studentów znajduje się na stronie Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej: www.wfch.uksw.edu.pl/studia

Osoby zainteresowane studiowaniem z nami zapraszamy: www.rekrutacja.uksw.edu.pl

W latach 2017-2019 w Instytucie Psychologii UKSW realizowany jest projekt "Inkubator PSI: modele kompetencyjne studenta psychologii", w ramach którego studentom IV i V roku oferowane są dodatkowe zajęcia, mające na celu rozwinąć ich kompetencje zawodowe. Aby dowiedzieć się więcej o projekcie zapraszamy na https://www.facebook.com/inkubatorPSI

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach