tekstowa wersja strony dla niewidomych
POCZTA        USOS        APD         E-LEARNING        WFCH        UKSW                                                                                                 
UKSW

Aktualności

Publikacja w czasopiśmie z rodziny Nature

dr hab. Jan Cieciuch, prof. UKSW ze współautorami opublikował artykuł w Nature Human Behavior
 
Sagiv, L., Roccas, S., Cieciuch, J., Schwartz, S. H. (2017). Personal values in human life. Nature Human Behavior. DOI: 10.1038/s41562-017-0185-3

Czytaj dalej

Publikacja w czasopiśmie z IF

mgr Radosław Rogoza oraz dr hab. Jan Cieciuch, prof. UKSW opublikowali artykuł w czasopiśmie z Impact Factor = 0.953
 
Rogoza, R., Cieciuch, J. (2017). Structural investigation of the Short Dark Triad questionnaire in Polish population. Current Psychology. DOI: 10.1007/s12144-017-9653-1

Czytaj dalej

Diamentowy Grant dla studentki z naszego Instytutu

Maria Magdalena Kwiatkowska z Instytutu Psychologii UKSW znalazła się wśród laureatów szóstej edycji konkursu Diamentowy Grant.
 
Dla projektu badawczego "Wieloaspektowe spojrzenie na zjawisko samotności oraz weryfikacja modelu relacji samotności, nieśmiałości i samooceny" przyznano 179 887,00 zł.
 
Opiekunem naukowym projektu jest dr hab. Henryk Gasiul, prof. UKSW.
 
Gratulujemy!

Czytaj dalej

Projekt INSIDE: spotkanie w Bolonii oraz przygotowania do rekrutacji studentów UKSW do udziału w projekcie

INSIDE (Innovative Curriculum for Strong Identities in Diverse Europe) to projekt realizowany przez badaczy i instytucję pozarządową w pięciu europejskich krajach, a na UKSW przez zespół Personalitas. Działania projektowe skierowane są do badaczy, studentów, nauczycieli i osób pracujących z młodzieżą, a także przedstawicieli organizacji pozarządowych i władz publicznych.
 
Wśród celów projektu jest m.in. przeprowadzenie dla studentów dwutygodniowego intensywnego programu na temat tożsamości. Jest on zaplanowany na marzec 2018 r. i odbędzie się na Uniwersytecie Babeș-Bolyai w Rumunii.
 
Przedstawiciele zespołu badawczego UKSW na początku czerwca (05-10.06.17) wzięli udział w szkoleniu i spotkaniu międzynarodowym na Uniwersytecie Bolońskim we Włoszech. Wydarzenia te dotyczyły treści merytorycznych i metod dydaktycznych, które będą stosowane w czasie zajęć w Rumunii. 
 
We wrześniu rozpocznie się rekrutacja studentów psychologii UKSW chcących wziąć udział w programie.
 
a już niedługo i tu: www.inside.mruni.eu
 

Czytaj dalej

Nowe kierunki studiów podyplomowych

Instytut Psychologii UKSW przygotował ofertę nowych rocznych kierunków na studiach podyplomowych.
Rekrutacja już trwa, a zajęcia rozpoczynają się od października 2017 r.
 
SKUTECZNA KOMUNIKACJA W NOWYCH MEDIACH

www.nowemedia.edu.pl

www.facebook.com/komunikacjaNOWEMEDIA

nowemedia@uksw.edu.pl

Na zajęciach uczestnicy studiów zapoznają się z całym procesem budowania komunikatu za pomocą nowych mediów. Każdy weekend poświęcony będzie na inny aspekt – zaczynając od strategicznych podstaw, przez opiekę nad projektem, aż po kreację i mierzenie skuteczności. Pozwoli to na poznanie każdego elementu pracy z agencją reklamową, jak i w agencji reklamowej.
360 STOPNI W MARKETINGU SPOŁECZNYM
marketingspoleczny@uksw.edu.pl Na zajęciach uczestnicy studiów zapoznają się z całym procesem budowania kampanii społecznych. Każdy weekend poświęcony będzie na inny aspekt – zaczynając od strategicznych podstaw, przez opiekę nad projektem, aż po kreację, PR i mierzenie skuteczności. Pozwoli to na poznanie całościowego podejścia 360 stopni w marketingu społecznym.
SZKOŁA KREATYWNEGO PRZYWÓDZTWA

www.kreatywneprzywodztwo.edu.pl

www.facebook.com/kreatywneprzywodztwo

kreatywneprzywodztwo@uksw.edu.pl

Studia zaprojektowano tak, aby nauczyć nowych umiejętności innowacyjnego przywództwa, otwarcia siebie samego na kreatywność, utrwalić nowe nawyki zarządzania w warunkach niepewności oraz zapoznać z możliwościami nowych narzędzi twórczego rozwiązywania problemów w zespołach i organizacji.

REJESTRACJA W SYSTEMIE IRK: 

Studia podyplomowe Instytutu Psychologii UKSW

Czytaj dalej

Publikacja w czasopiśmie z IF

Dr Agnieszka Szymańska opublikowała artykuł w czasopiśmie z Impact Factor = 2.18
 
Szymańska, A., Dobrenko, K. (2017). The ways parents cope with stress in difficult parenting situations: the structural equation modeling approach. PeerJ. DOI: 10.7717/peerj.3384

Czytaj dalej

Rozmowy kwalifikacyjne dla Studentów III roku

Szanowni Studenci III roku!

Udostępniamy terminarz rozmów kwalifikacyjnych na seminaria magisterskie prowadzone w roku akademickim 2017/2018.

Seminaria magisterskie 2017/2018

Czytaj dalej

Ranking Perspektyw 2017

Psychologia z roku na rok zajmuje coraz wyższe miejsca w rankingu, stając się coraz lepszym kierunkiem!
 
Nasz kierunek zajął (na 25 ocenianych kierunków): 
- 10 miejsce (poprzednio 13 miejsce) w ogólnym rankingu kierunków,
- 4 miejsce w rankingu dotyczącym zawodowych losów absolwentów (76,16 pkt),
- 12 miejsce w rankingu dotyczącym cytowalności,
- 12 miejsce w rankingu dotyczącym preferencji pracodawców,
Dodatkowo, psychologia uzyskała wysoką ocenę dotyczącą dostępności kadr wysoko kwalifikowanych - 72,04 pkt.

Czytaj dalej

Publikacja w czasopiśmie z IF

Dr Monika Mynarska i dr Jolanta Rytel opublikowały artykuł w czasopiśmie z Impact Factor = 1.056
 
Mynarska, M., Rytel, J. (2017). From motives through desires to intentions: investigating the reproductive choices of childless men and women in Poland. Journal of Biosocial Science. DOI: 10.1017/S0021932017000190

Czytaj dalej

Nagroda Szumana dla dr Anny Lipskiej

Dr Anna Lipska otrzymała Nagrodę Szumana za najlepszą pracę doktorską w Polsce z zakresu psychologii rozwoju człowieka w 2016 r. Praca nosiła tytuł "Uczestnictwo w rytuałach rodzinnych z perspektywy młodych dorosłych. Doświadczenie i funkcje psychologiczne". Promotorem pracy była dr hab. Wanda Zagórska, prof. UKSW.
Copyright © 2017 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach