POCZTA                      USOS                      APD                       E-LEARNING                      WFCH                      UKSW                     
UKSW

Aktualności

Publikacja we Frontiers

mgr Ewa Skimina oraz dr hab. Jan Cieciuch, prof. UKSW opublikowali artykuł we Frontiers in Psychology, czasopiśmie z Impact Factor = 2.089

Sonata Bis 8 w Instytucie Psychologii

Z radością informujemy, że pracownik naukowy naszego Instytutu, dr Monika Mynarska otrzymała grant Narodowego Centrum Nauki, w ramach konkursu Sonata Bis 8.

Szacowanie zamówienia - laptopy

Zaproszenie do składania ofert w ramach szacowania wartości zamówienia na zakup laptopów dla personelu projektu (10 szt.) w ramach projektu Opracowanie i upowszechnianie narzędzi diagnostycznych wspierających pomoc psychologiczno-pedagogiczną – obszar osobowościowy, nr POWR.02.10.00-00-9003/17 realizowanego przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Czytaj dalej

Publikacja w Current Psychology

dr Sławomir Ślaski, mgr Radosław Rogoza oraz dr Włodzimierz Strus opublikowali artykuł w Current Psychology, czasopiśmie z Impact Factor = 1.280

Czytaj dalej

Konferencja Polsko-Niemieckiego Towarzystwa Zdrowia Psychicznego

W Instytucie Psychologii UKSW odbywa się w dniach 17 – 19 stycznia 2019 r. spotkanie zarządu Polsko-Niemieckiego Towarzystwa Zdrowia Psychicznego. Jednym z tematów rozmów jest organizacja tegorocznego sympozjum, którego współorganizatorem ma być m.in. Instytut Psychologii UKSW.

Czytaj dalej

Publikacja w JCP

dr hab. Marek Nieznański, prof. UKSW oraz mgr Michał Obidziński opublikowali artykuł w Journal of Cognitive Psychology, czasopiśmie z Impact Factor = 1.378

Publikacja w BMC Psychiatry

dr Małgorzata Starzomska opublikowała artykuł w BMC Psychiatry, czasopiśmie z Impact Factor = 2.419

Publikacja w IJOP

dr Jarosław Piotrowski oraz dr hab. Magdalena Żemojtel-Piotrowska, prof. UKSW opublikowali artykuł w International Journal of Psychology, czasopiśmie z Impact Factor = 1.867

Czytaj dalej

Grant z Funduszu Wyszehradzkiego w naszym Instytucie

Międzynarodowy projekt Values and identities of the Visegrad countries' capitals uzyskał finansowanie ze środków Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego. Instytut Psychologii UKSW jest partnerem w projekcie, w którym biorą udział instytucje badawcze z czterech krajów członkowskich. 

Czytaj dalej

Podsumowanie naszych osiągnięć w 2018 roku

Ostatniego dnia 2018 roku podsumowujemy nasze tegoroczne osiągnięcia. Dziękujemy wszystkim tym, którzy się do nich przyczynili. Niech nadchodzący 2019 rok będzie dla nas równie owocny! 
Szczęśliwego Nowego Roku!

Czytaj dalej

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach