POCZTA                      USOS                      APD                       E-LEARNING                      WFCH                      UKSW                     
UKSW

Aktualności

Certyfikat "Studia z Przyszłością"

Kierunek Psychologia (studia magisterskie) otrzymał Certyfikat "Studia z Przyszłością" za nowoczesność koncepcji kształcenia, innowacyjność stosowanych metod i technik nauczania, najwyższą jakość realizowanych programów oraz zgodność z potrzebami rynku pracy i otoczenia społeczno-gospodarczego, przyznany przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego.

Czytaj dalej

Publikacja w JRP

mgr Maria Magdalena Kwiatkowska oraz mgr Radosław Rogoza opublikowali artykuł w Journal of Research in Personality, czasopiśmie z Impact Factor = 2.850

Publikacja w AJP

dr hab. Marek Nieznański, prof. UKSW, mgr Michał Obidziński oraz mgr Emilia Zyskowska opublikowali artykuł w American Journal of Psychology, czasopiśmie z Impact Factor = 0.629

Pracownik IP wybrany przedstawicielem Polski w EARA

Mgr Maria M. Kwiatkowska została wybrana na przedstawiciela Polski w społeczności młodych naukowców Europejskiego Stowarzyszenia Badań nad Adolescencją (European Association on Research on Adolescence; EARA). Tym samym kończy się kadencja dr Dominiki Karaś, za której przedstawicielstwo serdecznie dziękujemy! 

Czytaj dalej

Publikacja we Frontiers

mgr Ewa Skimina oraz dr hab. Jan Cieciuch, prof. UKSW opublikowali artykuł we Frontiers in Psychology, czasopiśmie z Impact Factor = 2.089

Sonata Bis 8 w Instytucie Psychologii

Z radością informujemy, że pracownik naukowy naszego Instytutu, dr Monika Mynarska otrzymała grant Narodowego Centrum Nauki, w ramach konkursu Sonata Bis 8.

Szacowanie zamówienia - laptopy

Zaproszenie do składania ofert w ramach szacowania wartości zamówienia na zakup laptopów dla personelu projektu (10 szt.) w ramach projektu Opracowanie i upowszechnianie narzędzi diagnostycznych wspierających pomoc psychologiczno-pedagogiczną – obszar osobowościowy, nr POWR.02.10.00-00-9003/17 realizowanego przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Czytaj dalej

Publikacja w Current Psychology

dr Sławomir Ślaski, mgr Radosław Rogoza oraz dr Włodzimierz Strus opublikowali artykuł w Current Psychology, czasopiśmie z Impact Factor = 1.280

Czytaj dalej

Konferencja Polsko-Niemieckiego Towarzystwa Zdrowia Psychicznego

W Instytucie Psychologii UKSW odbywa się w dniach 17 – 19 stycznia 2019 r. spotkanie zarządu Polsko-Niemieckiego Towarzystwa Zdrowia Psychicznego. Jednym z tematów rozmów jest organizacja tegorocznego sympozjum, którego współorganizatorem ma być m.in. Instytut Psychologii UKSW.

Czytaj dalej

Publikacja w JCP

dr hab. Marek Nieznański, prof. UKSW oraz mgr Michał Obidziński opublikowali artykuł w Journal of Cognitive Psychology, czasopiśmie z Impact Factor = 1.378
Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach