POCZTA                      USOS                      APD                       E-LEARNING                      WFCH                      UKSW                     
UKSW

O nas

W Instytucie Psychologii działa obecnie 13 Katedr, prowadzących badania naukowe w zakresie psychologii ogólnej oraz takich subdyscyplin jak metodologia badań psychologicznych, psychologia kliniczna, psychologia osobowości, psychologia zdrowia, psychologia rozwojowa, psychologia wychowawcza, psychologia różnic indywidualnych, psychologia religii, psychologia małżeństwa i rodziny, psychologia rehabilitacji i rewalidacji, psychologia pracy i stresu, psychologia sądowa i penitencjarna oraz psychologia społeczna. Szczegółowe informacje na temat prowadzonych prac badawczych można znaleźć na stronach Katedr (tutaj).

Instytut zatrudnia 39 pracowników naukowych na pełnym etacie, w tym 19 samodzielnych. W ramach Instytutu prowadzone są jednolite studia magisterskie w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Instytut Psychologii stanowi część Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej, który posiada uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego z zakresu psychologii. W ramach Instytutu Psychologii prowadzone są stacjonarne studia doktoranckie. Instytut wydaje własne czasopismo – "Studia Psychologica".

Instytut Psychologii dysponuje samodzielnymi laboratoriami komputerowymi, pracownią metod diagnostycznych, biblioteką instytutową oraz laboratorium testów wiedeńskich. Przy Instytucie działa Koło Naukowe Studentów Psychologii oraz Sekcja Psychologiczna Interdyscyplinarnego Koła Naukowego Doktorantów UKSW.

Kierunek studiów psychologia posiada Certyfikat Jakości Kształcenia przyznany przez Państwową Komisję Akredytacyjną.

Przy Instytucie Psychologii działa Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego, ul. Daniłowskiego 31, Warszawa (www.ezrauksw.pl), dyrektor: dr Tomasz Rowiński (t.rowinski@uksw.edu.pl).

Władze Instytutu | Rada Instytutu | Historia Instytutu | Kontakt

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach