POCZTA                      USOS                      APD                       E-LEARNING                      WFCH                      UKSW                     
UKSW

dr hab. Magdalena Żemojtel - Piotrowska, prof. UKSW

DR HAB. MAGDALENA ŻEMOJTEL - PIOTROWSKA, PROF. UKSW


ul. Wóycickiego 1/3, budynek 14
01-938 Warszawa
pokój 1435
dyżur: wtorek 14:30-16:00
e mail: m.zemojtel-piotrowska@uksw.edu.pl

Zainteresowania badawcze

Moje zainteresowania badawcze koncentrują się wokół zagadnień związanych z psychologią międzykulturową, społeczną i polityczną. Główny nurt badawczy dotyczy roszczeniowości i narcyzmu, ze szczególnym uwzględnieniem uwarunkowań kulturowych rozwoju tych zjawisk. 

Psychologia międzykulturowa: międzykulturowe badania nad roszczeniowością, narcyzmem i dobrostanem; Psychologia polityczna (wizerunek polityków, relacje międzygrupowe, mesjanizm, narcyzm grupowy); Narcyzm indywidualny i kolektywny w modelu sprawczym-wspólnotowym; Psychologiczne wyznaczniki i konsekwencje transcendencji duchowej i religijności

Aktualnie pełnione funkcje

Pozostałe informacje oraz przebieg kariery naukowej można pobrać tutaj

Dydaktyka | Publikacje | Projekty badawcze | Konferencje

 

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach