tekstowa wersja strony dla niewidomych
POCZTA        USOS        APD         E-LEARNING        WFCH        UKSW                                                                                                 
UKSW

Inkubator PSI | Zapytanie ofertowe BD1

ZAPYTANIE OFERTOWE NR BD1/PSI/2017

dotyczy prowadzenia warsztatów doskonalących umiejętności zawodowe w zakresie komercyjnych badań społecznych.

Warsztaty dla Studentów Instytutu Psychologii UKSW w ramach projektu „Inkubator PSI: modele kompetencyjne studenta psychologii” nr wniosku WND-POWER.03.01.00-00-K428/16-01 realizowanego na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Więcej szczegółów: http://psychologia.wfch.uksw.edu.pl/zapytanie_BD1

Copyright © 2017 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach