POCZTA                      USOS                      APD                       E-LEARNING                      WFCH                      UKSW                     
UKSW

Nowa książka prof. dr hab. J. F. Terelaka

Ukazała się nowa książka, której autorem jest prof. dr hab. Jan F. Terelak, pt. Stres życia. Perspektywa psychologiczna.
 
Terelak, J. F. (2017). Stres życia. Perspektywa psychologiczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe UKSW.
Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach