POCZTA                      USOS                      APD                       E-LEARNING                      WFCH                      UKSW                     
UKSW

mgr Pamela Sobczak

MGR PAMELA SOBCZAK


ul. Wóycickiego 1/3, budynek 14
01-938 Warszawa
pokój 1412
dyżur: środa 16:30-17:30
e mail:

Zainteresowania badawcze

W mojej pracy naukowej szczególnie interesuję się neurobiologicznym podłożem procesów emocjonalnych. Szukam również odpowiedzi na pytanie: Jaka jest rola temperamentu i różnic indywidualnych w przetwarzaniu bodźców afektywnych w oparciu o zaawansowane techniki neuroobrazowania?
Aby odpowiedzieć na to pytanie tworzę nowatorskie narzędzie badawcze, które do tej pory nie było stosowane do badań nad temperamentem i różnicami indywidualnymi – czyli Bazę Filmów Emocjonalnych. Co więcej, łączę w tym celu klasyczne metody badawcze (kwestionariusze psychologiczne) z zaawansowanymi technikami neuroobrazowania, co mam nadzieję, że pozwoli na lepsze zrozumienie neuronalnego podłoża cech temperamentalnych oraz roli temperamentu w przetwarzaniu informacji emocjonalnej.
 
Po godzinach:
zgłębiam wiedzę na temat neuroestetyki, której jednym z celów jest poszukiwanie neurobiologicznych podstaw przeżyć estetycznych i wyjaśnienie zagadki kryjącej się za percepcją dzieł sztuki.

Aktualnie pełnione funkcje

Pozostałe informacje oraz przebieg kariery naukowej można pobrać tutaj

Dydaktyka | Publikacje | Projekty badawcze | Konferencje

 

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach