POCZTA                      USOS                      APD                       E-LEARNING                      WFCH                      UKSW                     
UKSW

Projekty badawcze | mgr Ewa Skimina

MGR EWA SKIMINA


ul. Wóycickiego 1/3, budynek 14
01-938 Warszawa
pokój 1452
e mail: e.skimina@uksw.edu.pl

Zainteresowania badawcze

Psychologia osobowości, w szczególności relacje między cechami osobowości i wartościami a codziennym zachowaniem. Cechy osobowości i wartości jako dyspozycje i stany. Wykorzystanie experience sampling method (ESM) w badaniach nad osobowością.

Aktualnie pełnione funkcje

Pozostałe informacje oraz przebieg kariery naukowej można pobrać tutaj

Dydaktyka | Publikacje | Projekty badawcze | Konferencje

PROJEKTY BADAWCZE
  • Grant NCN Etiuda 2018/28/T/HS6/00224. Tytuł projektu: Cechy osobowości i preferowane wartości na różnych poziomach ich hierarchicznej struktury a codzienne zachowanie, kierownik projektu.
  • Projekt w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój od 2017 (w trakcie). Tytuł projektu: Innowacyjne narzędzie diagnozy indywidualnych kompetencji równoważenia życia zawodowego i rodzinnego. Kierownik projektu: ks. prof. dr hab. Mieczysław Ozorowski. Numer projektu: POWR.04.03.00-00-W181/16. Forma współpracy: członek zespołu eksperckiego.
  • Grant NCN Harmonia w latach 2015–2018. Tytuł projektu: System wartości w działaniu. Poszukiwanie dynamicznego modelu relacji między wartościami i zachowaniem w kontekście społecznym. Kierownik projektu: dr hab. Jan Cieciuch, prof. UKSW. Nr grantu: 2014/14/M/HS6/00919. Forma współpracy: członek zespołu.

 

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach