POCZTA                      USOS                      APD                       E-LEARNING                      WFCH                      UKSW                     
UKSW

Projekt: funkcjonowanie emocjonalno-społeczne dzieci i młodzieży

Drugi projekt przygotowany przez dr. hab. Jana Cieciucha, prof. UKSW z Zespołem na opracowanie narzędzi do kompleksowej diagnozy dzieci i młodzieży w obszarze emocjonalno-społecznym uzyskał dofinansowanie Ministerstwa Edukacji Narodowej.
 
Diagnoza będzie oparta na Kołowym Modelu Metacech Osobowości, stworzonym w naszym Instytucie. Kwota dofinansowania to 7 591 045,10 zł.
 
Kwota jest znaczna, bo też i zadania przed nami ogromne. Powstanie zestaw narzędzinie tylko do pomiaru osobowości, ale także sfery emocjonalno-społecznej dzieci i młodzieży od 0 do 25 lat, a także materiały postdiagnostyczne dla uczniów, w tym również dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
 
Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach