tekstowa wersja strony dla niewidomych
POCZTA        USOS        APD         E-LEARNING        WFCH        UKSW                                                                                                 
UKSW

Publikacja w czasopiśmie z IF

dr n. med. Cezary Żechowski opublikował artykuł w czasopiśmie z Impact Factor = 1.010
 
Żechowski, C. (2017). Teoria emocji i popędów – od Sigmunda Freuda do Jaaka Pankseppa. Psychiatria Polska, 51(6), 1181-1189. DOI: 10.12740/PP/61781
Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach