dr Tomasz Rowiński

 

Wykształcenie:
Magisterium
Praca magisterska – „Przeżywanie siebie a akceptowalność zmienności ryzyka w sytuacjach decyzyjnych” pod kierunkiem dr hab. H. Gasiula, prof. UKSW, z psychologii, 2001, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie;
 
Doktorat
Rozprawa doktorska – „Dyspozycje emocjonalno–motywacyjne i sposoby radzenia sobie ze stresem jako wyznaczniki problematycznego korzystania z Internetu” napisana pod kierunkiem dr hab. H. Gasiula, prof. UKSW, 2006, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie;
 
Przebieg kariery zawodowej:
 • 1998-2001 redaktor wiadomości dla radiostacji w ogólnopolskim dzienniku;
 • 2003–2005 psycholog szkolny w ZSP w Łazach;
 • 2002 konsultant w ogólnopolskiej akcji „Szkołą z klasą” prowadzonej przez „Gazetę Wyborczą” oraz „Centrum Edukacji Obywatelskiej”;
 • 2005-2006 asystent w Katedrze Psychologii Osobowości UKSW;
 • od 2006 adiunkt w Katedrze Psychologii Osobowości UKSW;

Pełnione funkcje zawodowe:

 • Sekretarz czasopisma Studia Psychologica w latach 2003-2008;
 • Sekretarz Rady Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej w latach 2006-2007;
 • Wykładowca akademicki;
 • Reprezentant młodszych pracowników nauki w Senacie UKSW, kadencja 2008-2012;
Członkostwo w organizacjach naukowych:
 • Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich do 2006;
 • ISOC Polska;
 • Association of Internet Researchers;
 • International Associaton of Applied Psychology
Współpraca zagraniczna:
 • Hiszpania, Uniwersytet w Granadzie, (20h wykładu n.t. psychologii zachowań online), 23 V - 3 VI 2008;
 • Węgry, EOTVOS LORAND TUDOMANYEGYETEM, (5h wykłady z psychologii zachowań online), 4 - 9 V 2009;
 • International Items Personality Pool - wersja polska, współpraca z Lwem Goldbergiem;
 • współpraca z zespołem badawczym prof. Filipa Zimbardo - strona zespołu.
 
Projekty badawczo-rozwojowe:
 • 2009 - grant badawczy, własny (we współpracy z Joanna Głuskowską SWPS/KUL) "Gratyfikowanie potrzeb ludzkich przez mass media w kontekście ich roli w życiu indywidualnym - różnice międzypokoleniowe" (MNiSW, nr N N106 099438).
 • 2009 - projekt pisany z Medicover sp. z o.o. "Program rozwoju UKSW w zakresie wzmocnienia potencjału dydaktycznego - Centrum Nauk o Zdrowiu" - wartość projektu 14 218 803,11 PLN (6 pozycja na ogólnopolskiej liście rankingowej w ramach PO KL, Priorytet IV „Szkolnictwo wyższe i nauka”, Działanie 4.1.1 „Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni”).
 • 2013-2014 - główny wykonawca w projekcie pt. Empiryczna weryfikacja Kołowego Modelu Wielkiej Piątki Hofstee, de Raada i Goldberga, kierownik: dr Włodzimierz Strus. Narodowe Centrum Nauki.
 
Aktywność naukowo-badawcza:
Publikacje:
 • Rowiński, T., Cieciuch, J., Oakland, T. (2014). The Factorial Structure of Four Temperament Styles and Measurement Invariance across Gender and Age Groups. Journal of Psychoeducational Assessment, 32(1), 77-82. doi:10.1177/0734282913487045
 • Błachnio, A., Przepiórka, A., Rowiński, T. (2014). Dysfunkcjonalne korzystanie z Internetu - przegląd badań 1995-2011. Psychologia społeczna, 31(4)
 • Strus, W., Cieciuch, J., Rowiński, T. (2014). Circumplex structure of personality traits measured with the IPIP-45AB5C questionnaire in Poland. Personality and Individual Differences, 71, 77–82. doi:10.1016/j.paid.2014.07.018
 • Rowiński, T. (2012). The Gratification of Needs through the Internet during Adolescence and Early Adulthood. In: D. Musial & E. Rydz (Eds.), The Psychology of Human Development - Selected Issues Vol. II (pp. 117-137). Lublin: KUL.
 • Strus, W., Cieciuch, J., Rowiński, T. (2011). Kołowy model struktury cech osobowości w ujęciu Lewisa Goldberga [Circular model of personality traits in Goldberg’s approach]. Studia Psychologica, 11(2).
 • Rowiński, T., Gągolewski, M. (2011). Internet a kryzys. [Internet and crisis] W: M. Janowska, M, Starzomska (red.), Kryzys: Pułapka czy szansa. Kraków: WN Akapit.
 • Tadeusiewicz, R., Rowiński, T. (2011) (red.). Informatyka i psychologia w społeczeństwie informacyjnym. Kraków: Wydawnictwo AGH.
 • Jacennik, B., Rowiński, T., Pskiet, K. (2010). Wirtualni małżonkowie - udział komputera i Internetu w sprawach rozwodowych. W: T. Rowiński, R. Tadeusiewicz (red.), Psychologia i informatyka. Synergia i kontradykcje, s. 36-54. Warszawa: Wydawnictwo UKSW.  
 • Aouil, B., Rowiński, T. (2010). Pomocy online, dokąd zmierzasz? W: T. Rowiński, R. Tadeusiewicz (red.), Psychologia i informatyka. Synergia i kontradykcje, s. 162-174. Warszawa: Wydawnictwo UKSW. 
 • Rowiński, T., Tadeusiewicz, R. (2010) (red.). Psychologia i informatyka. Synergia i kontradykcje. Warszawa: Wydawnictwo UKSW. 
 • Rowiński, T., Cieciuch, J. (2010). Testing for Measurement Equivalence of Internet Activity Questionnaire across Online and Paper-and-Pencil Surveys, pp. 207-228. W: A. Błachnio, A. Przepiórka, & T. Rowiński (eds.), Internet in psychological research. Warsaw: CSWU Press.
 • Błachnio, A. Przepiórka, & T. Rowiński (2010) (red.). Internet in psychological research. Warsaw: CSWU Press.
 • Rowiński, T. (2009). Az identitás digitalizálása. Oktatás-Informatika, 2, 17-23
 • Rowiński, T. (2008). Naturalny metajęzyk semantyczny w analizie pojęć emocjonalnych. W: A. Błachnio i A. Przepiórka (red.), Bliżej emocji II (239-246). Lublin: KUL.
 • Rowiński, T. (2008). Virtual self in dysfunctional Internet Use. Studia Psychologica, 8, 107-128.
 • Rowiński, T (2008). Dyspozycje emocjonalno-motywacyjne i sposoby radzenia sobie ze stresem jako wyznaczniki problematycznego korzystania z Internetu. W: J. Wątroba (red.) Zastosowania metod statystycznych w badaniach naukowych III (61-66). Kraków: Statsoft.
 • Rowiński, T., Gągolewski, M. (2007). Postawy i preferencje wobec pomocy online. Studia Psychologica, 7, 195-209;
 • Rowiński, T. (2007). Internet w badaniach psychologicznych. W: M. Sokołowski (red.), Oblicza Internetu. Architektura komunikacyjna Sieci (301-320). Elbląg: PWSZ;
 • Rowiński, T. (2007). Wykorzystanie analizy korelacji kanonicznej w określaniu typów dysfunkcjonalnego korzystania z Internetu. W: J. Wątroba (red.), Zastosowania statystyki i data mining w badaniach naukowych (63-70). Kraków: Statsoft;
 • Rowiński, T. (2004). O możliwości prowadzenia badań przez Internet. Studia Psychologica, 4, 345-362;
 • Recenzja: Joinson A.N., Understanding the psychology of Internet behavior. Virtual World, Real life, London 2003, Palgrave Macmillan w Studia Psychologica, 4.

 

Udział w konferencjach i sympozjach naukowych

 • 4th Biennial Symposium on Personality and Social Psychology, Kazimierz Dolny, 13-16.08.2014,. Strus, W., Cieciuch, J., Rowiński, T., Personality determinants of moral emotions.
 • 28th International Congress of Applied Psychology, Paryż, Francja, 8-13.07.2014. Rowiński, T., Kowalska, M., Strus, W., Czuma, I., Cieciuch, J., Żechowski, C., Polish adaptation of Personality Inventory for DSM-5. Preliminary results.
 • IX Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej, Warszawa, 4-7.09.2014. 
  • Cieciuch, J., Strus, W., Rowiński, T., Problemy Wielkiej Piątki
  • Strus, W., Cieciuch, J., Rowiński, T., Rozwiązanie problemów Wielkiej Piątki. Kołowy  Model  Metacech Osobowości – koncepcja i empiryczna weryfikacja
  • Rowiński, T., Strus, W., Cieciuch, J., Integracyjne możliwości Kołowego Modelu  Metacech Osobowości
 • XXXV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego pt. Psychologia w zmieniającym się świecie, Bydgoszcz, 18-21.09.2014
  • Topolewska, E., Skimina, E., Strus, W., Cieciuch, J., Rowiński, T., Kwestionariusze do  pomiaru Wielkiej Piątki w ujęciu leksykalnym: IPIP-BFM-20 oraz IPIP-BFM-50
  • Rowiński, T., Cieloch, M., Cybis, N., Strus, W., Cieciuch, J., Polska adaptacja i wersja  skrócona kwestionariusza IPIP-NEO-PI-R
  • Strus, W., Cieciuch, J., Rowiński, T., Polska wersja kwestionariusza Big Five Aspects    Scales (BFAS) do pomiaru dziesięciu podwymiarów Wielkiej Piątki
  • Roszczypała, J., Strus, W., Cieciuch, J., Rowiński, T., Polska adaptacja  kwestionariusza IPIP-HEXACO do pomiaru sześciu podstawowych wymiarów  osobowości
  • Cybis, N., Rowiński, T., Cieciuch, J., Strus, W., Równoważność pomiaru  kwestionariuszy z International Personality Item Pool między badaniami  online  i papier-ołówek
 • Strus, W., Cieciuch, J., Davidov, E., Vecchione, M., Rowiński, T., Gasiul, H., Stillwell, D., Kosiński, M. (2013). Factorial structure of personality as measured by IPIP-100 in 33 countries. 12th European Conference on Psychological Assessment, San Sebastian.
 • Stanisławski, K., Cieciuch, J., Strus, W., Rowiński, T. (2013). Polish version of Circumplex Scales of Interpersonal Efficacy (CSIE). 12th European Conference on Psychological Assessment, San Sebastian.
 • Cieciuch, J., Davidov, E., Gasiul, H., Strus, W., Rowiński, T., Fronczyk, K. (2013). Common factor in measurement of values – pure method or social desirability factor? 5th Conference of the European Survey Research Association, Ljubljana.
 • Rowiński, T., Strus, W., Cieciuch, J. (2012). Exploratory Structural Equation Modeling of Abridged Big Five Dimensional Circumplex IPIP scales. The 30th International congress of Psychology, Cape Town,Republika Południowej Afryki.
 • Cieciuch, J., Rowiński, T. (2012). The Development of a measure of children’s temperament in Poland. The 8th Conference of International Test Commission, Amsterdam.
 • Cieciuch, J., Strus, W., Rowiński, T., Vecchione, M. (2012). Polish version of the Big five Questionnaire-2. 16th European Conference on Personality, Triest.
 • Cybis, N., Rowiński, T., Cieciuch, J., Strus, W. (2012). Testing for measurement invariance of International Personality Item Pool across on-line and paper-and pencil samples. 16th European Conference on Personality, Triest.
 • Strus, W., Cieciuch, J., Rowiński, T. (2012). The hierarchical vs circular model of personality structure. Which one fits better to empirical data? 16th European Conference on Personality, Triest.
 • Strus, W., Rowiński, T., Cieciuch, J. (2012). Polish version of Big five Aspects Scales from International Personality Item Pool. 16th European Conference on Personality, Triest.
 • Rowiński, T., Głuskowska, J. (2011). Media masowe a ich zdolność do gratyfikowania potrzeb osobistych i społecznych. XXXIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Katowice, Polska.
 • Rowiński, T., Cieciuch, J. (2011). Polish validation of the Student Styles Questionnaire. 11th European Conference on Psychological Assessment, Riga.
 • Cieciuch, J., Rowiński, T., Strus, W. (2011). Polish version of the IPIP scales for measuring Abridged Big Five Dimensional Circumplex (AB5C). 11th European Conference on Psychological Assessment, Riga.
 • Rowiński, T. (2011). Siła gratyfikacyjna Internetu na tle innych mass mediów. Świat Internetu II, Warszawa, 
 • Rowiński, T., Głuskowska, J. (2010). Gender differences in mass media gratification. The 27th International Congress of Applied Psychology, Melbourne, Australia. 
 • Rowiński, T., Cieciuch, J., Strus, W., Gasiul, H. (2010).  Testing for measurement equivalence of IPIP across online and paper-and-pencil surveys. 27th International Congress of Applied Psychology, Melbourne, Australia.
 • Eupsiro2009, Timisoara, Rumunia, 8-11 X 2009, z Joanną Głuskowską, Mass media and their ability to gratify personal and social needs;
 • Eupsiro2009, Timisoara, Rumunia, 8-11 X 2009, z Joanną Głuskowską, Female and male third person effect in online research;
 • Świat Internetu, Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II, 17 IV 2009, z Wojciechem Wiemanem, Osobowość polskich blogerów;
 • Świat Internetu, Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II, 17 IV 2009, z Joanną Głuskowską, Media masowe a ich zdolność do gratyfikowania potrzeb osobistych i społecznych;
 • XXXIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego „Żyć godnie…”, PTP i UAM, 24 - 27 IX 2008; Jakość doświadczeń emocjonalnych i relacji interpersonalnych w dysfunkcjonalnym korzystaniu z Internetu.
 • XXXIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego Żyć godnie…, PTP i UAM, 24 - 27 IX 2008; Polski kwestionariusz do pomiaru dysfunkcjonalnego korzystania z Internetu.
 • The Fifth International Conference on the Dialogical Self, The University of Cambridge, Cambridge, 26-29 VIII 2008, z Michalem Lubczyński, Dialogical self in massively multiplayer online role playing games;
 • Bliżej emocji III, Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II, 10-12 IV 2008, Polska walidacja listy uczuć Hermansa;
 • I Interdyscyplinarna Konferencja Młodych Naukowców Doctor(ant)es „Ja w oczach swoich-ja w oczach innych”, UKSW, 26-27 VI 2008, Zdigitalizowane lustro;
 • Media – komunikacja. Internet w psychologii-Psychologia w internecie, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, 8 V 2008, Jakość relacji interpersonalnych a dysfunkcjonalne korzystanie z Internetu;
 • Cyberspace 2008, The Masaryk University in Brno, 28-29 XI 2008, Digitalized Identity;
 • 14th European Conference on Personality, 16-20 VII 2008, The Tartu University, Estonia, The three prototypes of personality in dysfunctional Internet use;
 • 14th European Conference on Personality, 16-20 VII 2008, The Tartu University, Estonia, z Moniką Kowalską, Characteristic of Emotional and Personality Functioning in Cardiac Patients Before and After Surgery Procedures with Neuromonitoring During Heart Operation;
 • Osobowość i religia, UKSW, 24-26 X 2007, The dialogical self in analysis of relationship between family and religious community in Catholic Charismatic Renewal;
 • Psychospołeczne uwarunkowania radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych, Warszawa, Instytut Psychologii UKSW, 12 I 2007, z Markiem Gągolewskim, Preferencje i postawy wobec pomocy online;
 • Media – komunikacja. Szanse i zagrożenia, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, 18 IV 2007, Determinanty dysfunkcjonalnego korzystania z Internetu;
 • Media – komunikacja. Szanse i zagrożenia, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, 18 IV 2007, Standardy etyczne w pomocy Online;
 • Bliżej emocji II, Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II, 19-20 V 2007, Naturalny Metajęzyk Semantyczny w analizie pojęć emocjonalnych;
 • Zastosowania statystyki i data mining w badaniach naukowych, Stasfot, 18 X 2007, Wykorzystanie analizy korelacji kanonicznej w określaniu typów dysfunkcjonalnego korzystania z Internetu;
 • IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Oblicza Internetu. Architektura komunikacyjna sieci”, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu, 22-23 XI 2007, Internet w badaniach psychologicznych;
 • Fourth international conference on Dialogical Self, The Minho University in Bragha, Portugalia, Virtual self in dysfunctional Internet use;
 
Nagrody i wyróżnienia:
 • 2006 – wyróżnienie pracy doktorskiej przez Radę Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej;
 • 2009 - nagroda Rektora UKSW za działalność organizacyjną;
Copyright © 2016 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach