Aktualności

Książka pod redakcją

Ukazała się książka, redagowana m.in przez dr hab. Wandę Zagórską, prof. UKSW,
pt. Chrześcijaństwo wśród religii świata.

Fic, L., Mazanka, P., Sakowicz, E., Szuppe, P., Zagórska, W. (red.). (2017). Chrześcijaństwo wśród religii świata. Warszawa: Wydawnictwo UKSW.

Czytaj dalej

Publikacja w czasopiśmie z IF

mgr Radosław Rogoza ze współautorami opublikował artykuł w czasopiśmie z Impact Factor = 2.005
 
Kowalski, M. Ch., Rogoza, R., Vernon, P. A., Schermer, J. A. (2018). The Dark Triad and the self-presentation variables of socially desireable responding and self-monitoring. Personality and Individual Differences, 120, 234-237. DOI: 10.1016/j.paid.2017.09.007

Czytaj dalej

Publikacja w czasopiśmie z IF

 
dr Katarzyna Martowska, dr Emilia Wrocławska-Warchala oraz mgr Dominik Gołuch opublikowali artykuł w czasopiśmie z Impact Factor = 2,582

Publikacja w czasopiśmie z IF

dr Agnieszka Szymańska oraz prof. dr hab. Lidia Grzesiuk opublikowały artykuł w czasopiśmie z Impact Factor = 1,010
 
Szymańska, A., Dobrenko, K., Grzesiuk, L. (2017). Cechy i doświadczenia pacjenta z przebiegu psychoterapii oraz skuteczność psychoterapii. Podejście strukturalne. Psychiatria Polska, 51(4), 619-631. DOI: 10.12740/PP/62483

Czytaj dalej

Szkoła letnia: Analizy mediacji i moderacji w psychologii

Interdyscyplinarne Centrum Badań nad Rozwojem i Osobowością PERSONALITAS w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza do udziału w bezpłatnej szkole letniej „Analizy mediacji i moderacji w psychologii”.
Szkoła letnia w formie trzydniowych warsztatów odbędzie się w dniach 25–27 września 2017 r. w Instytucie Psychologii UKSW w Warszawie. Zapisy za pośrednictwem formularza: szkolaletnia.badanie.net są prowadzone do dnia 10 września 2017 r.
Szczegółowe informacje znajdują się w załączonej ulotce. W razie dodatkowych pytań, zapraszamy do kontaktu na adres mailowy: personalitas@uksw.edu.pl
 

Czytaj dalej

Publikacja w czasopiśmie z rodziny Nature

dr hab. Jan Cieciuch, prof. UKSW ze współautorami opublikował artykuł w Nature Human Behavior
 
Sagiv, L., Roccas, S., Cieciuch, J., Schwartz, S. H. (2017). Personal values in human life. Nature Human Behavior. DOI: 10.1038/s41562-017-0185-3

Czytaj dalej

Publikacja w czasopiśmie z IF

mgr Radosław Rogoza oraz dr hab. Jan Cieciuch, prof. UKSW opublikowali artykuł w czasopiśmie z Impact Factor = 0.953
 
Rogoza, R., Cieciuch, J. (2017). Structural investigation of the Short Dark Triad questionnaire in Polish population. Current Psychology. DOI: 10.1007/s12144-017-9653-1

Czytaj dalej

Diamentowy Grant dla studentki z naszego Instytutu

Maria Magdalena Kwiatkowska z Instytutu Psychologii UKSW znalazła się wśród laureatów szóstej edycji konkursu Diamentowy Grant.
 
Dla projektu badawczego "Wieloaspektowe spojrzenie na zjawisko samotności oraz weryfikacja modelu relacji samotności, nieśmiałości i samooceny" przyznano 179 887,00 zł.
 
Opiekunem naukowym projektu jest dr hab. Henryk Gasiul, prof. UKSW.
 
Gratulujemy!

Czytaj dalej

Projekt INSIDE: spotkanie w Bolonii oraz przygotowania do rekrutacji studentów UKSW do udziału w projekcie

INSIDE (Innovative Curriculum for Strong Identities in Diverse Europe) to projekt realizowany przez badaczy i instytucję pozarządową w pięciu europejskich krajach, a na UKSW przez zespół Personalitas. Działania projektowe skierowane są do badaczy, studentów, nauczycieli i osób pracujących z młodzieżą, a także przedstawicieli organizacji pozarządowych i władz publicznych.
 
Wśród celów projektu jest m.in. przeprowadzenie dla studentów dwutygodniowego intensywnego programu na temat tożsamości. Jest on zaplanowany na marzec 2018 r. i odbędzie się na Uniwersytecie Babeș-Bolyai w Rumunii.
 
Przedstawiciele zespołu badawczego UKSW na początku czerwca (05-10.06.17) wzięli udział w szkoleniu i spotkaniu międzynarodowym na Uniwersytecie Bolońskim we Włoszech. Wydarzenia te dotyczyły treści merytorycznych i metod dydaktycznych, które będą stosowane w czasie zajęć w Rumunii. 
 
We wrześniu rozpocznie się rekrutacja studentów psychologii UKSW chcących wziąć udział w programie.
 
a już niedługo i tu: www.inside.mruni.eu
 

Czytaj dalej

Nowe kierunki studiów podyplomowych

Instytut Psychologii UKSW przygotował ofertę nowych rocznych kierunków na studiach podyplomowych.
Rekrutacja już trwa, a zajęcia rozpoczynają się od października 2017 r.
 
SKUTECZNA KOMUNIKACJA W NOWYCH MEDIACH

www.nowemedia.edu.pl

www.facebook.com/komunikacjaNOWEMEDIA

nowemedia@uksw.edu.pl

Na zajęciach uczestnicy studiów zapoznają się z całym procesem budowania komunikatu za pomocą nowych mediów. Każdy weekend poświęcony będzie na inny aspekt – zaczynając od strategicznych podstaw, przez opiekę nad projektem, aż po kreację i mierzenie skuteczności. Pozwoli to na poznanie każdego elementu pracy z agencją reklamową, jak i w agencji reklamowej.
360 STOPNI W MARKETINGU SPOŁECZNYM
marketingspoleczny@uksw.edu.pl Na zajęciach uczestnicy studiów zapoznają się z całym procesem budowania kampanii społecznych. Każdy weekend poświęcony będzie na inny aspekt – zaczynając od strategicznych podstaw, przez opiekę nad projektem, aż po kreację, PR i mierzenie skuteczności. Pozwoli to na poznanie całościowego podejścia 360 stopni w marketingu społecznym.
SZKOŁA KREATYWNEGO PRZYWÓDZTWA

www.kreatywneprzywodztwo.edu.pl

www.facebook.com/kreatywneprzywodztwo

kreatywneprzywodztwo@uksw.edu.pl

Studia zaprojektowano tak, aby nauczyć nowych umiejętności innowacyjnego przywództwa, otwarcia siebie samego na kreatywność, utrwalić nowe nawyki zarządzania w warunkach niepewności oraz zapoznać z możliwościami nowych narzędzi twórczego rozwiązywania problemów w zespołach i organizacji.

REJESTRACJA W SYSTEMIE IRK: 

Studia podyplomowe Instytutu Psychologii UKSW

Czytaj dalej