Koło Naukowe Studentów Psychologii UKSW

KOŁO NAUKOWE STUDENTÓW PSYCHOLOGII UKSW

ul.Wóycickiego 1/3, bud. 14
01-938 Warszawa
pokój 1427
e-mail: knsp@uksw.edu.pl
www.facebook.com/psychologiaUKSW

Koło Naukowe Studentów Psychologii UKSW istnieje od 2006 roku. Działa w Instytucie Psychologii. Jest organizacją zrzeszającą grono studentów, którzy chcą wychodzić poza samo studiowanie i osiągać więcej. Koło Naukowe daje możliwości odkrywania i rozwoju własnych zainteresowań i umiejętności, nabywania praktyki w różnych dziedzinach życia. Koło jest podzielone na kilka sekcji, w ramach których studenci prowadzą różne projekty z wybranego obszaru.

Zarząd 2016/2017
 
Opiekun: dr Jolanta Rytel
Prezes: Karolina Rymarczyk
Sekretarz: Ewa Gołębiewska
 
NASZE WYDARZENIA
SEKCJE KOŁA NAUKOWEGO STUDENTÓW PSYCHOLOGII UKSW

Sekcja Osobistego Rozwoju
Opiekun: dr Włodzimierz Strus

Sekcja Psychologii Ewolucyjnej "DARWIN"
Opiekun: dr Jarosław Jastrzębski

Sekcja Psychologii Klinicznej
Opiekun: dr n. med. Cezary Żechowski

Sekcja Psychologii Lotniczej i Kosmicznej
Opiekun: dr Zdzisław Kobos

Sekcja Sądowa i Penitencjarna "OMERTA"
Opiekun: ks. dr hab. Waldemar Woźniak, prof. UKSW

Sekcja Seksuologiczna "LIBIDO"
Opiekun: ks. dr hab. Waldemar Woźniak, prof. UKSW